Skip to content

Privacyverklaring

Energieadvies voor Thuis is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. Wij willen u met deze verklaring informeren over ons beleid met betrekking tot verwerking van persoonsgegevens. In de verklaring kunt u lezen wat wij met met uw gegevens doen.

Hoe krijgen wij persoonsgegevens?

Energieadvies voor Thuis kan uw persoonsgegevens op de volgende manier verkrijgen:

 • doordat u een contactformulier op onze website invult;
 • doordat u belt of een e-mail stuurt;
 • op uw verzoek van andere organisaties;
 • als u een zakelijke relatie met ons hebt als opdrachtgever of leverancier;
 • door het raadplegen van openbare bronnen.

Grondslag voor verwerken van persoonsgegevens

Energieadvies voor Thuis mag uw persoonsgegevens alleen verwerken als u daar toestemming voor hebt gegeven. Om die reden laat Energieadvies voor Thuis u bij het invullen van het contactformulier een toestemmingsverklaring ondertekenen, voor het verwerken van uw gewone, gevoelige en bijzondere persoonsgegevens. Voor overige betrokkenen zoals leveranciers en opdrachtgevers geldt als grondslag de overeenkomst.

Kinderen jonger dan 16

Als de persoonsgegevens van een kind jonger dan 16 jaar zijn, zal Energieadvies voor Thuis de toestemmingsverklaring (ook) door de ouders laten ondertekenen. Energieadvies voor Thuis controleert of ouders de toestemming daadwerkelijk hebben gegeven.

Website en cookies

Energieadvies voor Thuis gebruikt op zijn website alleen functionele en statistische cookies (Google Analytics). Hiermee krijgt Energieadvies voor Thuis een beter beeld van het zoek- en klikgedrag op zijn website. Dit is een belangrijk instrument om de dienstverlening te verbeteren. Google Analytics is privacy-vriendelijk ingesteld, waardoor we geen persoonsgegevens van u verwerken.

Met de functionele cookies zorgen we dat de website goed werkt. Er worden geen marketing-cookies gebruikt.

Energieadvies voor Thuis is niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van eventuele andere websites en bronnen die u kunt benaderen als u ingelogd bent.

Het is mogelijk om artikelen op onze website te delen via sociale media. Energieadvies voor Thuis krijgt geen toegang tot uw socialmedia-account. Wij raden u aan het privacybeleid van de betreffende social media te controleren.

Wie ontvangt persoonsgegevens?

Persoonsgegevens waaraan u als persoon herkend kunt worden worden nooit gedeeld met anderen, behalve als:

 • u ons hierom verzoekt; wij vragen u hier dan nogmaals toestemming voor;
 • Energieadvies voor Thuis aan een wettelijke verplichting moet voldoen;
 • bevoegde instanties daarom vragen in verband met de uitvoering van hun wettelijke taak.

Energieadvies voor Thuis kan u op verzoek altijd informeren aan wie gegevens zijn doorgegeven en welke gegevens zijn doorgegeven.

Verwerkers

Bij de uitvoering van onze werkzaamheden maken wij gebruik van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken. U kunt hierbij denken aan websitehosting, mailboxen en boekhoudsoftware. Met deze partijen hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten waarin afspraken staan over doelen, bewaartermijnen en beveiliging.

Bewaartermijnen

Energieadvies voor Thuis hanteert verschillende bewaartermijnen voor de persoonsgegevens die bij de uitvoering van de werkzaamheden worden gebruikt. Persoonsgegevens worden twee tot maximaal zeven jaar na beƫindiging van de dienst of overeenkomst bewaard.

Beveiligingsniveau

Energieadvies voor Thuis beschermt de toevertrouwde gegevens met behulp van gebruikelijke technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Hierbij kunt u denken aan firewalls, virusscanners, back-ups, fysieke en administratieve toegangscontroles tot de data en servers. Indien u van mening bent dat toch misbruik is gemaakt van data, kunt u contact opnemen met Energieadvies voor Thuis. De contactgegevens bevinden zich onderaan deze verklaring.

Uw rechten als betrokkene

Volgens de geldende privacywetten hebt u de volgende rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens:

 • u mag ze inzien, corrigeren, bezwaar maken tegen de verwerking en Energieadvies voor Thuis vragen de persoonsgegevens te verwijderen;
 • u mag Energieadvies voor Thuis vragen de hoeveelheid persoonsgegevens die het verwerkt te beperken;
 • u mag Energieadvies voor Thuis vragen om de persoonsgegevens in een gestructureerde, machine-leesbare vorm aan u te geven, zodat u ze mee kunt nemen.

Energieadvies voor Thuis maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming in zijn diensten.

Voor overige betrokkenen of andere persoonsgegevens kunt u een schriftelijk verzoek indienen via info@energieadviesvoorthuis.nl. U krijgt een bevestiging van ontvangst en binnen vier weken voldoen we aan uw verzoek.

U hebt ook altijd de mogelijkheid een klacht in te dienen over hoe Energieadvies voor Thuis uw persoonsgegevens beschermt. Dit kan bij de Nederlandse toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Contactgegevens

Hebt u vragen of verzoeken, stuur deze dan naar: Energieadvies voor Thuis in Aalten (KvK-nummer 75186527), ten name van Anneke Idzinga, via e-mailadres info@energieadviesvoorthuis.nl.